Yksityisyydensuoja

2. Rekisteriasioita hoitava

Nimi: Apu Teille Oy
Y-tunnus 3169611-9
Kisällinkuja 4, 70780 Kuopio
Puhelinnumero: 0800 98247
 aputeille.fi 

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Apu Teille Oy
Y-tunnus 3169611-9
Kisällinkuja 4, 70780 Kuopio
Puhelinnumero: 0800 98247
 aputeille.fi 

3. Tietosuojavastaava
Nimi: Apu Teille Oy
Y-tunnus 3169611-9
Kisällinkuja 4, 70780 Kuopio
Puhelinnumero: 0800 98247
 aputeille.fi 

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen/ henkilön nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, ajoneuvon tiedot,

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla. 

Scroll to Top